Štěpán NEUBAUER

Nová realita, nová pravidla aneb Desatero informační ekologie

In Uncategorized on 21.9.2013 at 13.57

(příspěvek na konferenci Proudy 2013)

Každá technologická inovace vyvolává potřebu společenské odezvy v podobě pravidel jejího užívání. Děje se tak jak na úrovni právní regulace, tak v oblasti etiky, morálky – de facto v jakémkoli souboru společenských norem.

V minulosti byl však na přijetí nových technologií do každodenního života adekvátní čas. Realita, která je vždy nová, měla prostor se utvářet a být přijímána. Nejdříve i několik generací, posléze alespoň desítky let.

V současném světě, resp. v jeho euroamerickém kulturním rámci, jsou technologické inovace vyvíjeny, marketingově uchopovány a implantovány do každodenního života tak rychle, že jen sledováním novosti naší reality se dá velmi intenzivně strávit celá bdělá část života. Tato nová realita bez ustání testuje naši normativní integritu a je důvodem, proč se, minimálně ve vztahu k novým technologiím, musíme chovat čím dál zásadověji – tj. definovat principy a hodnoty našeho chování. Nikoli z vykonstruovaného morálního či moralistického důvodu, ale z pudově ukotveného vědomí, že neustálé ad-hoc rozhodování by bylo počátkem cesty do sklepů neautorizovaných opraven stolních počítačů.

Ambicí této krátké chvíle není komentovat, rozebírat či stanovovat normy práva, týkající se nových technologií. Pojďme se pro odlehčení zaměřit na normativní systém společenského chování a stanovit si několik málo pravidel informační ekologie, která reflektují novou technologickou realitu.

 Desatero informační ekologie

#1přijímání či zakládání hovorů v MHD se zřekneš

#2 v postel svou i cizí zařízení elektronická nevezmeš

#3 v kopiích emailů vždy jen osoby potřebné držeti budeš

#4 duplikáty souborů svých vždy si promažeš; vadný obrazový materiál nemilosrdně mazati budeš

#5 při osobních setkáních offline se držeti budeš

#6 očím i zápěstím svým pravidelně odpočinouti necháš; v lese či jinde venku času stejného jako na internetu strávíš

#7wi-fi router jen ad-hoc zapínati budeš

#8 kapacitu nevyužitou počítačů svých vědě a výzkumu poskytneš; technologie nepotřebné potřebným v čas vhodný odkázati se uvolíš

#9 svodům krádeží děl duševních v internetu odolávati budeš

#10 svépomoci při psaní webu svého se vyhneš

Reklamy

Is IBM becoming Trusk industries?

In Uncategorized on 9.8.2013 at 11.37

Při přípravě na nadcházející konferenci PROUDY 2013… dobře, dobře bylo to při zevlování na YouTube… jsem se konečně dostal k tomuhle skvělému videu (a následně webové stránce), které funguje jako promo novému holywoodskému trháku z řady X-Men. A pak jsem si vzpomněl na koncept Smart Cities od IBM. Resp na jednu z jeho větví, která se týká bezpečnosti (viz. web, nebo video). Zejména mě zaujaly úvahy o předpovědi trestné činnosti (v jiné kapitole nemoci, zranění) a jejich efektivnímu řešení dříve, než se vůbec stanou („Visit the interactive experience to discover how IBM is helping improve public safety in our cities.  Helping prevent crime before it happens.“).

A otázka je jednoduchá – připadá to vám osobně již za hranou, nebo je to ještě v pohodě?

(P.S.: Filosofie pohledu IBM na svět shrnuta na jedné stránce v tomto dokumentu…)

Hollan zase lže… tisková zpráva – revize – verze 2

In Uncategorized on 10.7.2013 at 14.19

Nejhorčejší je, když klient kašle na vaše připomínky k tiskové zprávě. Tak třeba Synot (poznámky tučnou kurzívou v závorkách).

………………………………………..

HOLLAN OPĚT LŽE, PŘITOM JEJ ŽIVÍ PENÍZE Z LOTERIÍ

(děcka neblázněte, to byste si museli umět obhájit u soudu, to vypadá, jak kdyby vám na jeho nesmyslech záleželo… napište něco jako Nesouhlasíme s názory pana Hollana)

tisková zpráva | 10.07.2013 (todle je dobrý, to nechte)

Matěj Hollan opět lže (viz poznámka výše). Ve  (Na) svém blogu, ve (na) kterém vystrašeně reaguje na tiskovou zprávu holdingu SYNOT, se jako vždy dopustil mnoha záměrných chyb, které jen potvrzují jeho hlubokou neznalost loter(ij)ního průmyslu. (další obvinění, je to strašně agresivní, je vidět, že je to celé psané v afektu a už prvním odstavcem si děláte nepřátele i z těch, kterým je to v podstatě tak nějak jedno…CELÉ ŠKRTNOUT!)

Přestože se pasuje do tak zvaného „bojovníka proti hazardu“ (ozněčují ho tak média, tak tady už serete i je…no jak chcete no…), skutečnému rozmachu opravdu nebezpečného hazardu jen napomáhá. Pod pláštěm aktivisty se totiž snaží zlikvidovat zcela legální podnikání českých loter (ij…dávejte na ten pravopis bacha, nebo budete za debily) ních firmem, aby následně vzniklou díru na trhu mohl obsadit organizovaný zločin, černé herny, internetové kiosky nebo provozovatelé nelegálních internetových kasin. (studie ze zahraničí přece ukazují, že se nic takového nestalo…to vám vyvrátí kdokoli, stačí brnknout policajtům…to taky škrtněte).

Žádná asociace

Přestože si čtenáři Hollanových článků už asi zvykli, že si vymýšlí a bezostyšně spojuje realitu se záměrnou fikcí, nepravdami a vlastní ironií, je třeba se důrazně ohradit proti Hollanovu tvrzení, že SYNOT zakládá „Asociaci nevládek závislých na hazardu“. Pochopitelně žádnou takovou asociaci nikdo nezakládá a jde o ukázku cílené mystifikace ze strany mafie aktivistů. (tyvole děcka, tudle propagandistickou dikci z předrevolučních dob musíte změnit…to je jak rozsudek proti Horákový, já vím, že vás Hollan sere, ale ste přece profíci, tak se tím nesmíte nechat unést, no ne? ŠRTNOUT!).

Pane Hollane, neležte! (kolik těch titulků tam chcete mít? text nadpisem čleňte jenom pokud to má logickej důvod…škrtnout).

VLT a peníze pro neziskovky (škrtnout proboha!)

Další fatální lží Matěje Hollana je konstatování, že SYNOT TIP tvrdil neziskovým organizacím, že je podporuje z kurzových sázek. Nikoliv! Většinu výnosů společnosti SYNOT TIP totiž tvoří výnosy plynoucí z provozování videoloter (máte problém se spojením písmen „i“ a „j“?) ních terminálů, což nikdo nikdy netajil a tento fakt věděli i obdarovaní. Jak by si mohl pan Hollan jednoduše ověřit, právě společnost SYNOT TIP je totiž provozovatelem centrálního loterního (:/) systému s videoloterními (://) terminály. A právě tyto obchodní aktivity generovaly peníze, kterými pak SYNOT TIP mohl podpořit třeba prestižní kulturní instituce, nadace (včetně Nadace Terezy Maxové dětem), ale i stovky dalších kulturních, sportovních, sociálních, zdravotních a jiných veřejně prospěšných projektů.

Zarážející je také fakt, že kurzové sázení považuje Matěj Hollan za marginální problém. Přitom všichni odborníci se shodují na tom, že chování hráčů i jejich individuální náchylnost k závislosti je úplně stejná pro všechny typy loterií a her. (tady přiznáváte, že děláte z lidí závisláky, to nevím, jestli vám lichotí… škrtnout celý odstavec). Dokonce úplně stejně jsou na tom hráči zábavních her na internetu. Proč Matěji Hollanovi vadí jen jeden typ loterií a druhý ne? Proč tvrdí, že má ČR problém s hazardem, ale přitom mluví jen o videoloterních (:///) terminálech? (tady se musíte rozmyslet, jestli se ho na to chcete ptát… od toho ale není tisková zpráva, takže pryč s tím. Obecně si prosím pamatujte, že do tiskové zprávy řečnické ani jiné otázky až na výjimky nepatří…)

Pan Hollan totiž trpí zásadní neznalostí loterního průmyslu! (:////)

Hollana živí loterie

Matěj Hollan a jeho mafie aktivistů (nesnižujte se k populistickým bonmotům ala Zeman) se snaží vyvolat dojem, že neziskový sektor a vlastně ani veřejné rozpočty nepotřebují 10 miliard, které loterní (://///) firmy ročně odvádí do státního a obecních rozpočtů . Že je prý u nás dost bohatých lidí a firem, kteří budou financovat neziskový sektor (to nikde nepíše, škrtnout).

Pan Hollan však nemá pravdu. Neziskový sektor doslova trpí nedostatkem peněz a byly to právě loterie a odvody na veřejně prospěšné účely, které jej dlouhé roky držely při životě. (nesmysl…vyjádřete si, kolika % neziskovek vaše peníze přišly… 15%max. takže drtivá většina neziskovek žije z jinejch peněz. Škrtnout).  A jen těžko byste našli opravdovou neziskovou organizaci, která by v posledních letech nepřišla o sponzory nebo u které by nedošlo k výraznému snížení objemu sponzorských peněz. (co to dokazuje? jak to podporuje vaši argumentaci? škrtnout).

Ale to pan Hollan nevidí, protože si sám buduje svoji aktivistickou kariéru, aby mohl ve velkém vysávat státní nebo evropské fondy (to máte odkud?). Aby mu to prošlo, potřebuje však stále dmýchat „akční“ společenské téma, vytvářet atmosféru strachu (to mu teda přiznáváte dost velkou moc…uvědomte si, že strašáka z něj tímto děláte vy! ŠKRTNOUT!) a sám ze sebe dělat neohroženého bojovníka.

Matěj Hollan se tak nechává živit prostřednictvím nejrůznějších sdružení a iniciativ penězi z veřejných rozpočtů. Ano, stejnými penězi, které formou loterní daně odvádí do státního rozpočtu právě české loterní firmy.Ano, i Matěje Hollana živí loterie.  (jako chápu kam tím míříte, není to úplně blbej nápad ten můstek, ale takhle napřímo jakože jakejkoli státní peníz smrdí, protože projel kolem našeho hnoje…to nikdo nekoupí. Škrtnout). 

Diktátor Hollan

Matěje Hollana musí starostové měst a obcí doslova zbožňovat, když teď volá po tom, aby obce neměly z loterií ani korunu. Je zarážející, že je to ten stejný Hollan, který bojoval za pravomoc obcí regulovat loterie na svém území. Pravomoc, ale s ní spojenou odpovědnost, by měly obce mít, ale peníze ne? Proč teď upírá Hollan zastupitelům možnost svobodně se rozhodovat? Copak má Hollan patent na rozum a zná potřeby každé obce? Nemají to být právě obecní zastupitelstva, která mají skutečně rozhodovat o míře regulace loterií, nikoliv jen papouškovat utopistický postoj Matěje Hollana? Pročpak mafie aktivistů přímo nebo nepřímo obviní zastupitele, který se nerozhodl pro loterní prohibici, rovnou z korupce? Proč se aktivisté staví do role politických vyděračů? (takže tu máme opět otázky, email na Hollana máte, myslím, že je i na tom Facebooku, tak se ho zeptejte a nervěte to furt do tiskovky, ok? ven s tím).

Protože Matěj Hollan nechce svobodu a pravomoc pro obce. Chce vlastní diktaturu. (spekulace a ještě emotivní, pryč s tím).

Loterie je tržní podnikání

Matěj Hollan by měl přestat pouze mluvit, a měl by začít skutečně pracovat. Nebo ještě lépe, měl by začít podnikat. Teprve pak by pochopil, jak se fatálně mýlí v tom, co je a není „schéma tržního hospodářství“.  Navíc až komicky působí Hollanovo srovnání zdanění provozovatelů loterií s horníky, pekaři, výrobci bazénů či automobilů. Zapomněl jaksi doplnit, že pokud by zástupci uvedených profesí odváděli kromě standardní daně z příjmu navíc 20% daň z hrubého obratu a neměli možnost odpočtu DPH, jistě by se také ozvali a chtěli vědět, kam všechny tyto peníze jdou. Navíc vždy platilo, platí a bude platit, že tam, kde je poptávka, bude i nabídka. (vyzýváte tím nepřímo k legalizaci drog a prostituce? já s tím problém nemám, ale pokud ano, tak to rovnou řekněte…pokud ne, tak ŠKRTNOUT). A není rozdíl, jestli jde o zahradní bazén, chleba, auto nebo loterie. Kdyby lidé nechtěli hrát, hrát nebudou a firmy jim nebudou mít co nabízet. (tohle už je ale vážně propaganda druhé světové války… přece lidem nedáte všechno co nějaká minoritní část chce…navíc tady jde o „vůli“ lidí závislých propánajána… tak neblázněte a do téhle argumentační linie se vůbec nepouštějte. Nikdy. Škrtnout). Ale protože hrát chtějí, nabídka se vždy najde. Buď legální, transparentní, zdaněná a regulovatelná anebo nelegální. Zakážeme-li legální loterie, ze dne na den zde bude černý trh. A právě o to zřejmě usiluje mafie aktivistů. (spekulace, škrtnout).

Matěj Hollan chce rozmach nelegálního hazardu. (formálně logicky špatný závěr, škrtnout).

Vždy podle zákonů

Tvrzení, že loterní společnosti v České republice podnikaly na základě porušování ústavy a zákonů, opakuje Matěj Hollan již dlouhou dobu. (a Ústavní soud mu dal za pravdu, tak se v tom hovně moc nešťourejte, nebo to bude smrdět na věky. Nechte to bejt a nešahejte na to už…). Přitom jde o prokazatelnou lež, která poškozuje mimo jiné dobré jméno holdingu SYNOT. Všechny společnosti holdingu SYNOT vždy podnikaly v České republice na základě platných zákonů a plně respektovaly všechny platné právní předpisy. Naše podnikání je zcela legální a na rozdíl od nepřehledné džungle zahraničních nelegálních firem plně transparentní. Změny zákonů i nálezy Ústavního soudu holding SYNOT sice kritizoval, neboť je pokládal za populistické a přijaté na základě politické objednávky, ale vždy plně respektoval.

SYNOT se proto nesmíří s očerňováním svého jména.

…………………………………

Takže když vyšrtám nesmysly, tak vám zbyde tahle zpráva:

NESOUHLASÍME S NÁZORY PANA HOLLANA

tisková zpráva | 10.07.2013

Další fatální lží Matěje Hollana je konstatování, že SYNOT TIP tvrdil neziskovým organizacím, že je podporuje z kurzových sázek. Nikoliv! Většinu výnosů společnosti SYNOT TIP totiž tvoří výnosy plynoucí z provozování videoloteijních terminálů, což nikdo nikdy netajil a tento fakt věděli i obdarovaní. Společnost SYNOT TIP je totiž provozovatelem centrálního loterijního systému s videoloterijními  terminály. A právě tyto obchodní aktivity generovaly peníze, kterými pak SYNOT TIP mohl podpořit třeba prestižní kulturní instituce, nadace (včetně Nadace Terezy Maxové dětem), ale i stovky dalších kulturních, sportovních, sociálních, zdravotních a jiných veřejně prospěšných projektů.

Matěje Hollana musí starostové měst a obcí doslova zbožňovat, když teď volá po tom, aby obce neměly z loterií ani korunu. Je zarážející, že je to ten stejný Hollan, který bojoval za pravomoc obcí regulovat loterie na svém území.

Všechny společnosti holdingu SYNOT vždy podnikaly v České republice na základě platných zákonů a plně respektovaly všechny platné právní předpisy. Naše podnikání je zcela legální a na rozdíl od nepřehledné džungle zahraničních nelegálních firem plně transparentní. Změny zákonů i nálezy Ústavního soudu holding SYNOT sice kritizoval, neboť je pokládal za populistické a přijaté na základě politické objednávky, ale vždy plně respektoval.

SYNOT se proto nesmíří s očerňováním svého jména.

Uznejte, že to, že máte terminály a že podle vás podnikáte férově nejsou témata na tiskovou zprávu. Doporučuji tedy, abyste jste se uklidnili, nechali to do zítřka být a uvidíte, ráno se vám to jako takový problém zdát nebude. Moje předchozí doporučení – tj. dát Hollanovi nějakou reálnou funkci (udělat z něj například ombudsmana s rozpočtem na pomoc závislým), hlídat, jestli nejsou terminály moc blízko škol a úřadů práce, změnit koncept „zatuchlých feťáckých doupat dělajících z lidí trosky“ na koncept „just for fun“ s limity a ochranou hráčů před závislostí, meetingů v jednotlivých městech, kde přesně vymezíte podmínky a způsob her  s tím, že tam kde vás nechtějí prostě nepolezete – samozřejmě platí s tím, že tak rozhodně minimalizujete veškeré neodvratné ztráty a zároveň zajistíte, že vás nezakážou úplně. Tím vytvoříte prostor pro redefinici vašeho byznysu, kterému zkrátka ve stávající formě odzvonilo (s čímž se doporučuji co nejdříve mentálně vyrovnat).

S pozdravem

ŠN